Početna Moj Zagreb Zagrepčani, platite dug a Milan Bandić vam oprašta kamate

Zagrepčani, platite dug a Milan Bandić vam oprašta kamate [Video]

983
1

Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička i pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s Gradskim uredom za financije, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Zagreba uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uputio je poziv građanima i tvrtkama u Zagrebu da podnesu zahtjev za otpisom kamata za dospjele, a nenaplaćene dugove, koji bi se podnositeljima takvoga zahtjeva mogli otpisati ako u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja s Gradskim uredom za financije uplate glavnicu duga na uplatne račune prihoda proračuna Grada Zagreba.


Gradonačelnik poziva fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamate temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, koju je Vlada donijela na sjednici 5. srpnja ove godine i koja je stupila na snagu 9. srpnja.


Rok za podnošenje zahtjeva Gradskom uredu za financije (Trg Stjepana Radića 1) je 7. rujna ove godine.

Pravna osoba može podnijeti pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog duga s osnove kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu spomenute Uredbe, a uz zahtjev je dužna priložiti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.

Zahtjevi se podnose po osnovu dugovanja s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu Uredbe temeljem svih dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu koja bi bila prihod proračuna Grada Zagreba, osim onih s naslova javnih davanja izuzev naknada za koncesije.

Fizičke i pravne osobe koje podnose zahtjev po ovom pozivu ne mogu istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga, a nepravodobni zahtjevi odbacit će se i neće se razmatrati.

Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička i pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s Gradskim uredom za financije, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Zagreba uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.
Nakon obrade podnesenih zahtjeva od strane Gradskog ureda za financije temeljem propisanih odredaba Uredbe provest će se postupak otpisa potraživanja prema načinu i uvjetima propisanim Uredbom, stoji u pozivu gradonačelnika Bandića.


Hina

 

1 Komentar

Comments are closed.