Početna Grad Zagreb Nove cijene podružnice Zagrebparking

Nove cijene podružnice Zagrebparking

1078
0
zagrebparking
Foto: Pixabay

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking, kao mjeru ekološki odgovornog poslovanja, a u svrhu smanjenja prometnih gužvi na prometnicama i parkiralištima, smanjenju onečišćenja zraka, smanjenju emisija CO2 (Sporazum iz Kyota), doprinos ispunjavanju obveza Strategije 20-20-20 (povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora za 20%, poboljšanje energetske učinkovitosti za 20%, smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%) s ciljem realizacije do 2020. godine, smanjenja prekapacitiranosti javnih garaža i prometnih gužvi na ulazima u garaže i okolnim prometnicama, u sklopu kontinuiranog ulaganja u podizanje kvalitete usluge javnih garaža (ugradnja punjača za električna vozila, energetski učinkovita i ekološka rasvjeta, defibrilatori za javne garaže, sustav automatizacije javnih garaža) te poticanja građana na korištenje javnog gradskog prijevoza u centru grada, upućuje prijedlog korekcije cijena parkiranja na javnim parkiralištima i u javnim garažama.

Cijena postojeće satne karte za ZONU I. korigira se na 12,00 kn/h, za ZONU II. na 5,00 kn/h, za ZONU III. na 2,00 kn/h, dok bi cijena DPK (dnevnih parkirališnih karata), KPK (komercijalnih parkirališnih karata – tjedna, mjesečna, godišnja) i PPK (povlaštenih parkirališnih karata) ostala nepromijenjena, čime se ne bi utjecalo na budžet građana kojima je zbog dnevnih migracija i mjesta stanovanja parkiranje u široj zoni gradskog središta svakodnevno neizbježno. Podsjećamo i na nove usluge za plaćanje parkiranja, mobilnu aplikaciju ZgPark i sustav za automatsku naplatu parkiranja koji je instaliran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja (JG Langov trg, JG Rebro i JG Petrinjska).

Više o samom Nacrtu prijedloga Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža saznajte na sljedećoj poveznici.

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/normativa/novo/NOVI%20PRAVILNIK%20O%20KORI%C5%A0TENJU%20javnih%20parkirali%C5%A1ta%208.6.%202018..docx

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.