Početna Događanja Još par dana za prijave u Tematska Inovacijska Vijeća (TIV)

  Još par dana za prijave u Tematska Inovacijska Vijeća (TIV)

  462
  0

  U tijeku je proces uspostave nacionalnog inovacijskoga sustava koji bi trebao osigurati provedbu aktivnosti poticanja te sinergijskog i efikasnog  korištenja javnih i privatnih resursa za istraživanje, razvoj i inovacije.

  Jedan od glavnih ciljeva je promijeniti takozvani governance model u “policy” model mreže prema kojemu privatni, znanstveni i javni sektor surađuju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

  Strategije koje provode najvažnije aktivnosti vezanih za temu su:

  • Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine
  • Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

  Provedba navedenih strategija odvija se i putem strateških projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj gdje je aktualan projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nositelj projekata i Hrvatska gospodarska komora kao partnerska institucija na projektima.

  “Aktualan projekt o kojem je ovdje riječ je Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi. Glavna svrha samog Projekta je uspostaviti nacionalni inovacijski sustav te stvoriti učinkoviti i samoodrživ okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije kao i podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru”, izjavio je državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić.

  Tematska Inovacijska Vijeća (TIV)

  Vrlo važan rezultat Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi je formiranje Tematskih inovacijskih vijeća, a za čije formiranje  su poslani i pozivi prema svim dionicima dana 29. listopada i objavljeni na svim relevantnim poveznicama (https://hgk.hr/poziv-na-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima; https://mzo.hr/hr/poziv-za-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima, https://www.mingo.hr/page/poziv-za-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima).

  Povezivanje poslovne i znanstveno-istraživačke zajednice

  U proteklih nekoliko dana, MNGPO u suradnji s HGK radi na informiranju potencijalnih dionika o mogućnosti prijave za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima.

  Ona će se sastojati od (1) predstavnika poslovnog sektora koji će činiti 70% članova Vijeća, (2) predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji će biti 20% Vijeća, dok će se 10% članova odnositi na (3) predstavnike tijela javne vlasti.

  Jedan od ciljeva je i da među predstavnicima poduzeća većinu čine predstavnici mikro, malih i srednjih poduzeća jer se upravo kod njih želi potaknuti da izravno sudjeluju u podizanju svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija.

  Cilj je uspostavljanje Tematskih inovacijskih vijeća koja će biti zadužena za 5 prioritetnih područja te 13 potpodručja S3:

  Zdravlje i kvaliteta života:

  1. farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji;
  2. zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike;
  3. nutricionizam

  Energija i održivi okoliš:

  1. energetske tehnologije, sustavi i oprema;
  2. ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

  Promet i mobilnost:

  1. proizvodnja dijelova i sustava visoke dodatne vrijednosti za cestovna i željeznička vozila;
  2. ekološki prihvatljiva prometna rješenja;
  3. inteligentni transportni sustavi i logistika

  Sigurnost:

  1. kibernetička sigurnost;
  2. obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene;
  3. protuminski program

  Hrana i bio-ekonomija:

  1. održiva proizvodnja i prerada hrane;
  2. održiva proizvodnja i prerada drva