Početna Događanja Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu

183
0

U svrhu pomoći građanima kojima su nekretnine oštećene u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove.

Novčana pomoć dodjeljivat će se građanima do iznosa od 50.000,00 kuna uz uvjet da:

  • vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;
  • vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba;
  • se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine;
  • je šteta prijavljena u Registar šteta.

Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista prioriteta koja će se javno objaviti.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 15. rujna 2020.

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr i u svim pisarnicama Gradske uprave.

JAVNI POZIV BANKAMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ODOBRAVANJE KREDITA GRAĐANIMA GRADA ZAGREBA ZA OBNOVU NEKRETNINA OŠTEĆENIH U POTRESU

Grad Zagreb poziva banke da ponude uvjete odobravanja kredita građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb će subvencionirati kamate na kredite fizičkim osobama vlasnicima nekretnina (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu za kupnju materijala i građevinske radove.

Kamatna stopa na kredite subvencionirala bi se u visini od 2% godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete.

Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2020.