Početna Moj Zagreb Zagreb.hr I školom u diplomaciju

I školom u diplomaciju

818
0

Autor:
Ivan Jozić
www.profitiraj.hr

Zanima vas diplomacija i željeli biste postati moderan diplomat? Želite li znati više o politikama i političarima i razumjeti međunarodne ekonomske odnose? Želite li znati više o vanjskim politikama i upoznati rad diplomatskih predstavništava?

Želite li se pripremiti za misiju u diplomaciji te ostvarivati zadaće diplomate nužno je naoružati se i novim specifičnim znanjima. Alati modernog profesionalnog diplomate su informacije, znanje, fleksibilnost, analitička sposobnost i pouzdan instinkt.

Ako ste se prepoznali kao budući diplomata Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije pruža vam mogućnost da steknete upravo ta znanja i mogućnosti. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije je prva specijalistička visoka škola u Hrvatskoj koja se bavi edukacijom kadrova koji će se baviti međunarodnim odnosima i diplomacijom. To je danas tendencija koja sve više dominira u nizu europskih zemalja gdje se upravo kroz posebne programe studija međunarodnih odnosa i diplomacije stvaraju uvjeti za pripremu kadrova koji se mogu odmah uključiti u obavljanje odgovarajućih poslova.

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije izvodi preddiplomsku i diplomsku razinu.

Preddiplomski stručni studij međunarodnih odnosa i diplomacije traje 3 godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS boda i akademski naziv stručni/a prvostupnik / prvostupnica (Baccalaureus / Baccalaurea) međunarodnih odnosa i diplomacije.

Diplomski specijalistički stručni studij međunarodnih odnosa i diplomacije traje 2 godine i njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv specijalist/specijalistica međunarodnih odnosa i diplomacije.

Specifičnost Škole je učenje osam stranih jezika, između ostalih arapski i kineski s izvornim govornicima u malim grupama.

Studenti/studentice Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije stječu široki spektar znanja i vještine i osposobljeni su za rad u svim javnim-političkim institucijama, ministarstvima, diplomatskim predstavništvima, institucijama za analitički rad praćenja međunarodnih odnosa i diplomacije, međunarodnim institucijama i organizacijama, zakladama i sl., kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Ulaskom Hrvatske u NATO, a uskoro i u EU, kao i zbog ulaska cijelog niza međunarodnih korporacija i institucija u RH i u prostor jugoistočne Europe otvaraju se mogućnosti za zapošljavanje baš ove vrste kadrova,

Želite li dobiti sve informacije o Školi od predavača i trenutnih studenata, dođite na Dan otvorenih vrata 8. svibnja 2010. u 12 sati na Visoku školu međunarodnih odnosa i diplomacije, Ilica 242, ulaz iz Domobranske.

Visoka škola međunarodne diplomacije