Početna Izbor Humanitarna akcija za liječenje slabovidne djece iz Hrvatske

Humanitarna akcija za liječenje slabovidne djece iz Hrvatske

1
0

SPECIJALNA BOLNICA „SVETI VID“ iz Beograda renomirana je i najsuvremenija oftalmološka ustanova, ne samo u regiji ovog dijela Europe već i u svjetskim razmjerima!
Jedna je od svega dvadesetak centara u svijetu – lidera u dječjoj oftalmologiji, a danas je, po rezultatima, prva među njima!

Specijalna bolnica ”SVETI VID” pokrenula je Humanitarnu akciju u kojoj će jednom mjesečno besplatno operirati jedno slabovidno dijete s teritorije cijele Hrvatske.
Humanitarna akcija će trajati narednih godinu dana počev od 1.prosinca 2020.
Zainteresirani roditelji mogu zakazati pregled pozivom na brojeve telefona bolnice ili putem mail-a, a pregledom će se utvrditi da li je dijete kandidat za ovu vrstu intervencije.

RAZVOJ VIDA NAJINTENZIVNIJI DO PETE GODINE

Vid se intenzivno razvija od trećeg mjeseca do pete godine života djeteta, nakon čega se razvija umjerenijim tempom, do osme godine. Riječ je o „plastičnom periodu binokularnog vida“, kad bio dijete trebalo imati stopostotnu vidnu funkciju i kad se najviše može utjecati na kvalitetu vida. Ako tijekom toga „sazrijevanja vida“ postoji neka prepreka, poput postojanja refraktivne mane, kao što su kratkovidnost, značajna dalekovidnost i astigmatizam, odnosno nekorigirane dioptrije, prodiranje svjetlosti u oko će biti kompromitirano, a slika koju dijete ima s takvog „prijemnika“, u ključnom vremenu intenzivnog razvoja vida, bit će mutna.

Najbolji se rezultati postižu brzim reagiranjem roditelja i dječjeg oftalmologa. Jer borba za zdrav pogled i kvalitetan vid djeteta počinje s njegovim dolaskom na svijet, a ne polaskom u školu.

Refraktivna dječja kirurgija , pogotovo laserske korekcije dioptrije u svijetu se primjenjuju oko dvadesetak godina. U predškolskom uzrastu, intervencije se rade u slučajevima kad se konvencionalnom korekcijom naočalama ili kontaktnim lećama ne postiže zadovoljavajuća oštrina vida.
Primarni cilj laserske korekcije dioptrije kod djece nije „skidanje“ naočala ili leća, već liječenje – slabovidnosti.

U tome je glavna razlika u usporedbi s ciljem laserskih procedura kod odraslih, nakon osamnaeste godine, kada je funkcionalni razvoj vida uvelike završen.
Čekanje na lasersku korekciju do osamnaeste godine ima smisla ako je vidna oštrina očuvana, a laserom se otklanja „ovisnost“ o naočalama ili kontaktnih leća.

Ali ako je razvoj vida u ranoj mladosti ometen zbog nemogućnosti nošenja naočala ili leća – čekanje na lasersku proceduru do osamnaeste godine je besmisleno, jer tada više neće biti šanse za ispravljanjem vidne funkcije .
Ako je, dakle, kod djeteta prijetnja nastanka slabovidnosti visokorizična, nekorigirana dioptrija ili velika razlika u dioptriji na oba oka, gdje se ne može postići oštra slika nošenjem naočala ili kontaktnih leća ili pak dijete ne surađuje po pitanju nošenja pomagala ili je riječ o djeci sa smetnjama u razvoju, pa je otežana komunikacija – tada je pravodobna laserska korekcija prava i jedina mogućnost rješavanja toga problema.
To je najvažnija medicinska indikacija za lasersku korekciju dioptrije u dječjem uzrastu, koja nesumnjivo trajno rješava ili ublažava problem, a djeci i njihovim roditeljima život čini boljim i kvalitetnijim.

Roditelj ne moraju imati strah od laserske intervencije na očima njihova djeteta jer se u Specijalnoj bolnici „SVETI VID“ koristimo najsofisticiranijom opremom – EXCIMER LASEROM, u kirurškom okruženju, a vrhunski tim ove bolnice, uključujući i anesteziologa, educiran je i jamči maksimalnu sigurnost i praćenje kvalitete rožnice djeteta tijekom laserskog zahvata.

Ove intervencije izvodi prof.dr.Rudolf Autrata, šef Odjela dječje oftalmologije u Specijalnoj bolnici „SVETI VID“, inače jedan od pionira i začetnika ove metode, koji se među prvima u svijetu počeo baviti liječenjem slabovidne djece korištenjem Excimer lasera u specijalnim indikacijama. Dobitnik je više europskih nagrada na tu temu i jedan od vodećih imena u svijetu u oblasti dječje oftalmologije.

Prestižna nagrada Europe za lasersku korekciju dioptrije kod djece u predškolskoj dobi

Stručnjaci oftalmolozi Europe, a mogli bismo reći i svijeta, prepoznali su sjajne rezultate Specijalne bolnice „SVETI VID“ postignute laserskom korekcijom dioptrije kod predškolske djece sa slabovidnošću, koja nisu mogla biti korigirana naočalama i kontaktnim lećama!
A prava potvrda pobjede revolucionarnih ideja nad zastarjelim stavovima u oftalmologiji bila je, kada je bolnici ”SVETI VID” uručena PRVA NAGRADA na kongresu Europskog udruženja za kataraktu i refraktivnu kirurgiju, u Beogradu 2018.godine.

Zahvaljujući stručnjacima Specijalne bolnice „SVETI VID“, nema više opravdanja, a ni potrebe, za izbjegavanjem ranih pregleda očiju kod djece.
Laserska korekcija dioptrije mališane oslobađa vizualne i socijalne izolacije i daje i novu kvalitetu života.