Početna Događanja Revolucija kontrolinga u Hrvatskoj

Revolucija kontrolinga u Hrvatskoj

26
0
Confident businesswoman looking at camera at background of communicating men

Danas je kontroling u modernom upravljanju neizostavan – bez obzira radi li se o privatnom ili javnom sektoru. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska se obvezala modernizirati javnu upravu i postaviti sustave mjerenja efikasnosti sukladno strategiji „Europa 2020“, što se ne može bez kontrolinga. Kontroling istražuje da li se zacrtani ciljevi postižu, propituje razloge koji su doveli do odstupanja i vraća na pravi put. Kontrolingom se bave posebno educirani kontroleri i menadžeri na svim razinama poduzeća certificirani od strane najboljih kontroling edukacijskih kuća. Jedna takva se nalazi i u Zagrebu. Kontroling Kognosko razvija širok sustav edukacija svih razina u sklopu kontroling akademije, a svoju stručnost dokazuju i uglednim međunarodnim certifikatima.

H2: Više nego ikada potrebno je raditi više sa manje

Resursi su ograničeni, u vrijeme visokih troškova i rastućih potreba društva, nužno je da se resursima upravlja optimalno. Glavno pitanje nije koliko resursa imamo na raspolaganju, nego jesu li nam resursi u pametnoj korelaciji s onim što želimo postići. Kontroling je sredstvo za optimizaciju resursa i kapaciteta, racionalizaciju troškova poduzeća i organizacije, te poboljšanje poslovanja. Kao što je za svako društvo u cjelini, važno postojanje i djelovanje javnog sektora, tako je i praćenje njihove efikasnosti i efektivnosti nužno za dobrobit svih stakeholdera. Kontroling Kognosko nudi edukacije o kontrolingu kojima pomaže poduzećima i organizacijama u sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije, te time utječe na podizanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

 H2: Kontrolerska znanja neprocjenjiva su pomoć menadžmentu

Svaki menadžer treba biti sam svoj kontroler, a kontroling je funkcija koja mu omogućava transparentne informacije i ekonomske savjete. U sklopu Controller Akademie (CA), Kognosko u Hrvatsku konstantno dovodi stručnjake iz inozemstva kako bi zaokružili u potpunosti ciklus usvajanja svih najnovijih znanja i metoda koje se koriste u najrazvijenijim zemljama Europe i svijeta. Obrazovanje kontrolera Controller Akademie organizirano je u pet modula, tijekom kojih sudionici savladavaju praktična iskustva potrebna za ostvarenje ciljeva koji su poduzećima ranije bila daleka i nedostižna. Po završetku, svaki sudionik stječe certifikat ovjeren IGC oznakom kvalitete od strane International Group of Controlling (IGC) – krovnog tijela za mjerenje kvalitete kontrolerskih edukacija.

Cilj kontroling akademije je da sudionici osim znanja i iskustva u vlastitoj struci mogu raspolagati velikim razumijevanjem ukupnih gospodarskih odnosa, odnosno visokom kompetencijom kontrolinga. Rukovodećem kadru srednje razine time se otvara mogućnost razvoja prema vrhu poduzeća, a kontrolerima je zagarantiran karijerni put u menadžment. Pridružite se novoj generaciji kontrolera u Kontroling centru Kognosko te uvedite kontroling u svoje poduzeće.