Početna Vijesti Izbori DIP: Financiranje predizbornih kampanja po novim pravilima

DIP: Financiranje predizbornih kampanja po novim pravilima

1539
0
novac, ilustracija

novac, ilustracijaDržavno izborno povjerenstvo (DIP) upozorilo je sve sudionike izbornog procesa na nove obveze vezane uz financiranje izborne kampanje, sukladno novom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

DIP u priopćenju napominje da su političke stranke i nositelji nezavisnih lista dužni otvoriti jedan poseban račun, neovisno u koliko se izbornih jedinica kandidiraju, dok su kandidati za zastupnike nacionalnih manjina dužni otvoriti jedan poseban račun u izbornoj jedinici u kojoj se kandidiraju. Poseban račun svi navedeni sudionici izbora dužni su otvoriti najkasnije s danom podnošenja kandidature te su o datumu otvaranja računa, njegovu broju i nazivu banke dužni izvijestiti DIP.

Prilikom uplate donacija putem naloga dužni su dati uputu donatorima da u dijelu “poziv na broj odobrenja” upišu svoj OIB/broj putovnice, kako bi mogli izdati valjanu potvrdu o donacijama, dok su sudionici izbora dužni izdavati potvrde o primitku donacija i dostaviti ih donatorima, i to na način koji pruža dokaz da je potvrda zaista i poslana (primjerice putem povratnice, telefaxa, e-maila, i slično).

DIP napominje i da ukupni iznos koji stranci, nezavisnoj listi ili manjinskom kandidatu može donirati fizička osoba ne smije prelaziti 30.000 kuna u kalendarskoj godini. Pravna osoba političkoj stranci ne smije donirati više od 200.000 kuna, a nezavisnoj listi ili kandidatu za zastupnika nacionalnih manjina ne više od 100.000 kuna u kalendarskoj godini. Kod računanja ukupnog iznosa donacija, bez obzira je li riječ o fizičkim ili pravnim osobama, uzimaju se u obzir sve donacije u kalendarskoj godini, dakle i one za redovni politički rad i one za financiranje kampanje.

Za donacije u obliku proizvoda ili usluge, fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili pravne osobe dužni su izdati račun, a fizičke osobe kao građani moraju dati izjavu ili darovni ugovor. Na računu, izjavi ili darovnom ugovoru mora biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te naznaka da ne podliježe naplati.

Zabranjuju se, pak, donacije od stranih država, političkih stranaka i pravnih osoba, zatim državnih tijela javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju udjele i dionice, javnih i drugih ustanova u državnom ili lokalnom vlasništvu, kao i donacije udruga radnika i poslodavaca.

Političke stranke, nezavisne liste i manjinske kandidate ne smiju financirati ni udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni ili lokalni (regionalni) dužnosnici, vjerske zajednice, humanitarne i druge neprofitne udruge i organizacije, fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima, neimenovani (anonimni) izvori, te putem novca ili proizvoda preko trećih osoba. Sudionici izbora dužni su provjeriti dopuštenost svake primljene donacije, a svaku nedopuštenu donaciju dužni su prijaviti DIP-u te primljene novce doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od osam dana od primljene uplate.

Ukupan iznos troškova izborne kampanje po kandidacijskoj listi, odnosno kandidatu ne smije prelaziti 1,5 milijuna kuna (s uračunatim PDV-om) u jednoj izbornoj jedinici, a dužni su i sedam dana prije izbora DIP-u na posebnom obrascu dostaviti izvješća o primljenim donacijama te o troškovima kampanje za svaku izbornu jedinicu. Konačna izvješća o primljenim donacijama i troškovima dužni su dostaviti u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih izbornih rezultata, a u roku od 30 dana i financijski izvještaj o financiranju kampanje.

Prethodna i konačna izvješća te financijske izvještaje svi sudionici izbora dužni su objaviti na svojim internetskim stranicama ili u dnevnom tisku. (Hina /Online-Zagreb.hr)

 PRIOPĆENJE DIP-a .pdf