Početna Izbor Ekomuzej Bistra u funkciji brendiranja destinacije

Ekomuzej Bistra u funkciji brendiranja destinacije

Kako je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije i istaknula, postoji više različitih ključeva za uspješno brendiranje destinacije, no možda je najvažnije optimalno ih kombinirati, prema specifičnostima pojedine destinacije. Naime, ne postoje dvije identične destinacije, pa je važno doista razumjeti potrebe i komparativne prednosti destinacije da bismo mogli raditi na njihovom jačanju i na njima graditi percepciju turista. Pritom treba biti intuitivan, kao i kontinuirano promišljati koja je to esencija destinacije te koje su njezine jedinstvenosti, a koje možemo povezati u cjelovitu ponudu destinacije te na njima graditi promotivne kampanje koristeći primamljive i snažne vizuale i poruke, kako bismo privukli pažnju i interes turista, naglasila je direktorica Alilović.

U današnjim vremenima svakako se susrećemo s brojnim izazovima u smislu izgradnje održivog, pametnog i odgovornog turizma. Kao da restrukturiranje turizma iz masovnog u pametni turizam nije izazovno samo po sebi, dogodi nam se globalna kriza nezapamćenih razmjera kao što je to trenutna COVID-19 pandemija, koja je svakako uzdrmala dosadašnje načine funkcioniranja u svim sektorima, pa tako i u turizmu. Osim toga, učinci i posljedice dosadašnjeg masovnog turizma, sezonalnost ponude, povećanje kvalitete rada i života  turizmu, očuvanje okoliša i baštine, ključni su izazovi turizma Zagrebačke županije. Zato je važno kontinuirano graditi i brendirati destinaciju koja će po svim parametrima moći prati trendove i kretanja na globalnoj razini, na način da se uz malo modifikacija može brzo i agilno prilagoditi novonastaloj situaciji. Trendovi se kontinuirano mijenjaju, zato trebamo biti agilni i proaktivni, ističe direktorica Alilović. Što se prilika tiče, njih treba znati prepoznati u novim trendovima i potražnji turista, ali i u specifičnostima same destinacije, počevši od povijesne, prirodne i kulturne baštine sve do sportske, gastro, eno, zdravstvene i wellness ponude destinacije. Naime, prilagođavanje tim novim trendovima i potražnjama turista prilike su za daljnji razvoj i brendiranje destinacije.

Održivi se razvoj najčešće definira kao „razvoj koji omogućava zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija, a bez ugrožavanja potreba budućih generacija“. Smatra se kako su tri dimenzije održivog razvoja: ekonomska, društvena te dimenzija zaštite okoliša, odnosno ekološka. Zadovoljiti sve tri istodobno je izazov, te se mora voditi računa o trodimenzionalnosti održivog razvoja, odnosno potrebi zadovoljavanja sviju dimenzija istovremeno. U tu svrhu, svakako su vrlo važne aktivnosti Turističke zajednice Zagrebačke županije u međunarodnim EU sufinanciranim projektima, od kojih je jedan i projekt Ekomuzej Bistra. Dijeljenje znanja, najboljih praksi s relevantnim partnerima iz drugih EU zemalja, kao i nacionalnim, regionalnim i lokalnim partnerima ključno je za aktivnosti jačanja destinacijskog brenda, ističu iz Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here