Početna Događanja Dan bijelog štapa

  Dan bijelog štapa

  1033
  0

  Međunarodni Dan bijelog štapa 15. listopada, koji se odlukom Hrvatskog sabora kao dan slijepih osoba obilježava i u našoj zemlji, a u vrijeme živih predizbornih aktivnosti inspirirao je Hrvatski savez slijepih da organiziraju neformalni okrugli stol predstavnika relevantnih političkih stranaka sa predstavnicima Hrvatskog saveza slijepih kao nacionalne krovne organizacije slijepih.

  Centralno obilježavanje Dana bijelog štapa u Hrvatskoj će se održati 15. Listopada u 11 sati u foajeu Kazališta Vidra u Zagrebu, Draškovićeva 80.

  Teme za razmijeniti mišljenja odnositi će se na obrazovanje slijepih sa posebnim naglaskom na aktualno izmještanje vanjske jedinice Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ sa lokacije Nazorova 53, na rehabilitaciju kasnije oslijepjelih i u tu svrhu osnivanja centra za rehabilitaciju slijepih, na zapošljavanja slijepih i mjera koje se ili će se provoditi i na kraju na pitanja inkluzivnog dodatka odnosno doplatka na sljepoću kojima bi se podmirivali dodatni životni troškovi koje uzrokuje ovaj invaliditet, a ne opterećuje osobe bez invalidnost. (On je u Hrvatskoj najniži od svih europskih zemalja uključivši u to i siromašne zemlje Balkana).

  Za preko 6.000 slijepih građana Hrvatske i njihove obitelji važno je na ovaj dan upoznati javnost i nadležne institucije društva o sadašnjem položaju slijepih u Hrvatskoj, a isto tako od posebnog je interesa saznati stavove stranaka posebice budućeg participanata u vlasti u slijedećem mandatu o njihovom mišljenju i prijedlozima rješenja da se u području navedenih pitanja ostvari napredak koji slijepi tako dugo čekaju.