Početna 1NA1 Ciklus krajobraza Bojana Doleneca

Ciklus krajobraza Bojana Doleneca

Odgovarajući na raznolike izazove, slikar se okreće različitim rješenjima u realizaciji slike, koristeći praktično sve dostupne likovne tehnike i podloge.

Tako je i akademski slikar Bojan Dolenec okružen atraktivnim i izazovnim kontinentalnim motivima realizirao ciklus akvarela na papiru, 32 x 24 cm, ističući u prvi plan nefigurativni karakter prostora koji ga okružujuće,stavljajući u središte pozornosti nakupine tmastih, gustih oblaka koji lebde između neba i zemlje.

Ovi neobični oblaci posve su živi i životvorni, oni tvore svijet između stvarnog i nestvarnog, oni su most koji spaja ali istodobno i zid koji razdvaja.

Snažno je naznačena i prisutnost vode, kapi, kiša, jezerca koja se prostiru ispod zastirućih oblaka, dok se iznad u nedogled širi svjetlina.

Niz akvarela na manjem formatu papira Bojana Doleneca čvrst je korak u kontinuiranom autorskom naporu u dosizanju odavno željenih, priželjkivanih tema, na većim i velikim formatima i s drugim tehnikama, akrilima i uljem.

Naravno, u ovim se odmjerenim akvarelima Bojana Doleneca može pronaći i druga korelacija simbola i drugačije doživljavanje elementarnih motiva.

Miroslav Pelikan

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here