Početna 1NA1 Boje krajolika Gorana Petrača

Boje krajolika Gorana Petrača

303
0
Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Ludbrega, Goran Petrač, autor  kompleksnog opusa, član grupe Contra, izlagao je na mnogim samostalnim izložbama u domovini i u inozemstvu, kontinuirano je posvećen radu na ciklusu Boje krajolika, s jedinstvenim i neponovljivim stvarno nestvarnim motivom prirode koja ga okružuje, u kojoj živi i pronalazi trajno zanimanje za njezino vidljivo i skriveno lice, portretirajući je u snažnim kolorističkim varijacijama, na različitim formatima ,u akrilu.
Novi niz slika, koji se skladno i logično upotpunjuje, izveden u akrilu ali na doista velikom, nesvakidašnjem formatu 200 x 150 cm.
Osobitost i ovoga dijela opusa jest karakteristična dominacija boje ili boja na svakoj pojedinoj slici i upravo ta određena koloristička  izrazitost, istaknutost ukazuje na neskrivenu simboliku.
Akrili Gorana Petrača prepuni su energije koja oslobođena leti, frca, teče, prodire iz središta zemlje, oživotvorena u raznolikim varijacijama boje.
Na ovim se krajolicima ne opažaju ljudi ali se osjeća njihova nazočnost posebice kada je motiv polje, žito, usjevi, pa čak i trave koje se izvijaju, usmjerujući svoj rast prema nebu.
Ovdje su u prvom planu segmenti vatrenih, usplamtjelih od vreline boje krajobraza, oživljeni na platnu, u neprestanom treperenju, nezaustavljivom i nepredvidivom gibanju, živa priroda.
Posebnost ovih slika jest i rojenje jata oblaka, gustih i prozirnih, tankih ili okruglih, u harmoničnom pokretu s vlatima trave, u tajanstvenom plesu koji je nametnuo nepresušivi vjetar.
Sve se kreće.
Dojma smo kako ovo gibanje nikada neće prestati i gotovo smo može čuti vjetar kako juri između trava i stabljika.
Priroda diše.
Novi opus Gorana Petrača otvara  prostore neslućenih ljepota.
Riječ je o  slikama maestralno izvedenih nesputanom autorskom gestom i jakim, impresivnim kolorom.

Miroslav Pelikan